Co wpływa na dzietność w Polsce i jakie zmiany mogą doprowadzić do jej znacznego zwiększenia?

Niski współczynnik dzietności jest jednym z egzystencjalnych wyzwań, przed jakimi stoi współczesna Polska. Jego utrzymywanie się na niskim poziomie doprowadzi do zmian, które trudno nam sobie obecnie w pełni wyobrazić. Są jednak podstawy by sądzić, że demograficzna przyszłość Polski może wyglądać o wiele bardziej optymistycznie.

Mateusz Łakomy

Ekspert ds. demografii specjalizujący się w obszarze czynników wpływających na dzietność, instrumentów polityki państwa sprzyjających posiadaniu dzieci, sekularnych trendów demograficznych oraz demografii politycznej.

Menedżer i konsultant z zakresu zarządzania oraz strategii z doświadczeniem w pracy dla biznesu, administracji oraz instytucji pozarządowych.

Były prezes zarządu fundacji Narodowe Centrum Rozwoju Demograficznego oraz przewodniczący Komisji Spraw Narodowościowych i Demograficznych, a także członek zarządu Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Książka: Demografia jest przyszłością

Czy Polska ma szansę odwrócić negatywne trendy?

Zmiany demograficzne należą do najważniejszych długofalowych wyzwań, jakie stoją przed Polską i innymi krajami rozwiniętymi. Główną przyczyną zmian demograficznych jest utrzymująca się przez wiele lat niska, a niekiedy bardzo niska dzietność.

Książka spełnia dwa cele. Pierwszym jest przedstawienie w zrównoważony i całościowy sposób, jakie czynniki wpływają na dzietność i które spośród tych czynników przede wszystkim powodują, że współczynnik dzietności w Polsce jest tak niski. Pozwala to jednocześnie dostrzec, wpływ których jest w popularnej świadomości przecaniany, a nawet zmitologizowany, a o których w ogóle się nie mówi. Do tego wykorzystana została obszerna literatura naukowa z wielu dyscyplin i specjalnie przeprowadzone na potrzeby książki analizy.

Drugi cel jest praktyczny, czyli wskazanie, zmiany w jakich obszarach przyczyniłyby się do znaczącego wzrostu dzietności. W oparciu o analizę wielu zależności, w książce zidentyfikowanych zostało 10 głównych obszarów, w których znajdują się bariery dla rozwoju demograficznego Polski.

Książka jest napisana przystępnym językiem, zawiera szereg ciekawostek, polemik z popularnymi wyobrażeniami i wniosków, pozwalających lepiej zrozumieć decyzje o posiadaniu dzieci podejmowane przez współczesne pokolenie młodych dorosłych.

480
stron
109
tabel
62
wykresy
7
rozdziałów
1359
przypisów
1066
pozycji w bibliografii
1830
autorów źródeł
1
nowa teoria

Recenzje książki

Demografia zdecyduje o wszystkim: o pomyślności Polski, kształcie naszej kultury, ale też w związku z powrotem wojen masowych – o przetrwaniu. Praca Mateusza Łakomego warta jest uważnej lektury. Polecam.

MAREK BUDZISZ
Publicysta

Jest to opowieść o demografii poparta przeglądem literatury krajowej i międzynarodowej w obszarze rodziny i dzietności. Kontekst interdyscyplinarny przemian i procesów demograficznych został przez autora opisany z troską o przyszłość. Gorąco polecam, szczególnie osobom nie zajmującym się profesjonalnie demografią.

prof. dr hab. EWA FRĄTCZAK
Przewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych PAN kadencji 2003-06 i 2007-10
Były członek Komitetu Demograficznego Rady Europy

Wojna i ocieplenie klimatyczne, wymieniane są jako najpoważniejsze wyzwania dla naszej cywilizacji, ale najpoważniejszym zagrożeniem jest zapaść demograficzna. Z tym większym zainteresowaniem przeczytałem książkę „Demografia jest przyszłością”. To długo wyczekiwana pełna analiza skutków i przyczyn niskiej dzietności. W przeciwieństwie do wielu szczątkowych publikacji, zwraca uwagę ogromem materiału zbieranego w całej Europie przez lata.

To pozycja obowiązkowa dla osób, którym na sercu leży sprostanie nadchodzącym wyzwaniom, godna polecenia zarówno pod kątem wnikliwej oceny sytuacji jak i wypracowanej strategii zwiększenia dzietności.

TOMASZ WRÓBLEWSKI
Prezes Warsaw Enterprise Institute
Wcześniej redaktor naczelny „Wprost”, „Rzeczpospolitej”, „Dziennika Gazety Prawnej” i „Newsweek Polska”

To książka niezwykła, wyróżniająca się bogactwem demograficznych danych i refleksji. Powinien przeczytać ją każdy, kto chce poznać kompleksowy obraz wpływu rozmaitych czynników na podejmowane przez ludzi decyzje dotyczące wyboru form życia rodzinnego, dzietności, i szeroko pojmowanych relacji społecznych. Przy tym, mimo złożoności przedstawianej problematyki, publikację tę cechuje przystępność i klarowność wywodów.

Prof. dr hab. ELŻBIETA MĄCZYŃSKA
Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN
Honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Żeby urodziło się pierwsze dziecko, potrzebny jest stały związek, stały etat i własne mieszkanie. Ogólnie: poczucie bezpieczeństwa. W kraju śmieciówek, umów B2B, niestabilnego najmu i horrendalnie drogich mieszkań dzieci nie będzie. Książka Łakomego krok po kroku rozwikłuje przeklęty problem niskiej dzietności w Polsce.

GRZEGORZ SROCZYŃSKI
Gazeta.pl i RMF FM

Jest to jak dotąd, w ujęciu naukowo-popularnym, najbardziej wyczerpujące opracowanie dotyczące urodzeń w Polsce ukazujące się w czasie palącej potrzeby wzrostu jednej z najniższej dzietności na świecie. Autor dokonał olbrzymiej kwerendy literatury, a wielką wartością jest przytoczenie kompetentnych argumentów. Choć zapewne nie każdy czytelnik zgodzi się ze wszystkimi tezami i postawionymi akcentami, jest to obowiązkowa lektura dla każdego, kto chce lepiej zrozumieć złożone problemy i mechanizmy związane z kluczowymi zjawiskami i procesami demograficznymi.

Prof. dr hab. PRZEMYSŁAW ŚLESZYŃSKI
Profesor Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Członek Komitetu Nauk Demograficznych PAN

Gobelin ludzkości tkany dzięki kolejnym pokoleniom łatwiej odczytać dzięki książce Mateusza Łakomego. To świat demografii, oparty na danych, dzięki któremu możemy odkryć skomplikowane wzorce kształtujące społeczeństwa na całym świecie. Polska nie jest tu wyjątkiem, choć wyzwania stojące przed naszym krajem są może najpoważniejsze na kontynencie. Okazuje się jednak, że wciąż jest nadzieja. I dlatego książka Łakomego jest tak ważna: pomaga nie tylko poznać trendy czy zrozumieć liczby ale też uzyskać wgląd w dynamikę najważniejszego procesu ostatnich dekad. Pozostając optymistą!

MICHAŁ KŁOSOWSKI
Zastępca redaktora naczelnego Wszystko Co Najważniejsze

Książka niezwykle interesująca, obejmująca szeroką perspektywę i prowadząca do oryginalnych wniosków. W obszarze spraw związanych ze zdrowiem oparta o szeroki przegląd literatury z wysoko punktowanych i powszechnie szanowanych czasopism naukowych.

Dr n. med. TOMASZ MACIEJEWSKI
Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka

Zamów książkę papierową lub ebook!

Książka

56,17 zł

Ebook

48,68 zł

Pakiet książka + ebook

Już wkrótce!

Aktualności

DEBATA: Marek Budzisz, Tomasz Wróblewski, prof. Piotr Szukalski, Mateusz Łakomy: Demografia siłą państwa – wielkie zmiany w Europie, 20.06.2024 r. więcej…

10 mld i koniec. Populacja zacznie się kurczyć szybciej. Ponura projekcja dla Polski, 12.07.2024 r. więcej…

Polskę czeka kryzys demograficzny. Ekspert wskazuje na potrzebę zwiększenia higieny cyfrowej, 12.07.2024 r. więcej…

„Liczba ludności Polski spadnie do 1 miliona”. Ekspert przedstawił wyliczenia, 13.07.2024 r. więcej…

Debata: Mateusz Łakomy, Bogna Białecka, Adam Szabelak: Zapaść demograficzna – negatywny obraz rodziny w kulturze czy czynniki materialne? 11.07.2024 r. więcej…

Dzietność w Polsce jest katastrofalna. Niedługo nie będzie Polaków, 13.07.2024 r. więcej…

Zatrważające dane ONZ! Ekspert ds. demografii ostrzega: jeśli nic się nie zmieni, to liczba ludności w 2100 r. w Polsce wyniesie 14,5 mln, 13.07.2024 r. więcej…

Rozmawiam z Damianem Adamusem: Czeka nas islamizacja Europy? 23.06.2024 r. więcej…

Rozmawiam z red. Janem Pospieszalskim: Czy populacja Polski spadnie do 2 mln? 19.06.2024 r. więcej…

Rozmawiam z red. Anną Druś: Problem do pokonania. 19.06.2024 r. więcej…

„Głos z Krakowa”, rozmawiam z red. Kajetanem Rajskim na temat kryzysu demograficznego w Polsce, 12.06.2024 r. więcej…

Porozmawiajmy o demografii. Niepłodność, płodność obniżona i bezpłodność, 09.06.2024 r. więcej…

„Środek Tygodnia”, rozmawiam z red. Kamilą Baranowską na temat przyczyn niskiej dzietności w Polsce. Czy żłobki działają na dzietność? 05.06.2024 r. część 1… część 2… część 3…

„Podróż bez Paszportu”, rozmawiam z Mateuszem Grzeszczukiem i dr Aleksandrą Jaskólską o perspektywach demograficznych Indii, 03.06.2024 r. więcej…

Mój artykuł: Niski status, brak wykształcenia, przekaz medialny. Dlaczego młodzi Polacy nie zostają ojcami? 02.06.2024 r. więcej…

„Klub Trójki”: Rozmowa z prof. Elżbietą Mączyńską i red. Marcinem Jagiełowiczem na temat: „Dzieci decydują o wszystkim” 29.05.2024 r. więcej…

Rozmowa z Damianem Adamusem na temat: „Katastrofa demograficzna Polski – jak jej zaradzić? Czy może być lepiej?” 27.05.2024 r. więcej…

„Układ Otwarty”, rozmawiam z Igorem Janke na temat 10 barier, które nie pozwalają Polakom mieć więcej dzieci, oraz czy można to zmienić, 26.05.2024 r. więcej…

Czy media społecznościowe i telewizja wpływają na niską dzietność? 22.05.2024 r. więcej…

„Podróż bez Paszportu”, rozmawiam z Mateuszem Grzeszczukiem o przyszłości demograficznej Afryki, 20.05.2024 r. więcej…

„Ekonomia Raport”: rozmawiam z red. Krystianem Kazikiewiczem na temat różnic między kobietami a mężczyznami i ich wpływem na demografię, 06.05.2024 r. więcej…

Mój artykuł: Wszyscy znamy matkę Polkę. Kim jest ojciec Polak? 04.05.2024 r. więcej…

„Podróż bez Paszportu”, rozmawiam z Mateuszem Grzeszczukiem i dr Michałem Zarębą o demografii Wietnamu, 04.05.2024 r. więcej…

„Punkt widzenia”, rozmawiam z red. Grzegorzem Jankowskim i Konstantym Pilawą na temat tragicznej sytuacji demograficznej Polski, 03.05.2024 r. więcej…

Rozmowa z red. Mikołajem Fidzińskim: „Do urodzenia dziecka potrzebne są dwa kroki. W Polsce mocno wykładamy się już na pierwszym” 02.05.2024 r. więcej…

„Rozmowa dnia”, rozmawiam z Kacprem Lachem: Czy migracja jest szansą dla słabnącej demografii? 02.05.2024 r. więcej…

Wywiad ze mną Filipa Lamańskiego: Polski Złoty Wiek się skończy jeśli nie poprawimy demografii, 18.04.2024 r. więcej…

„Środek Tygodnia”, rozmawiam z red. Kamilą Baranowską na temat wpływu pandemii na dzietność i innych przyczyn niskiej dzietności, 17.04.2024 r. część 1… część 2…

Mój artykuł: COVID-19, czyli wyjaśnienie najniższej dzietności w historii Polski, 13.04.2024 r. więcej…

„Ponad Horyzont”, rozmawiam z Gabrielą Masztafiak o książce oraz demografii Polski, 02.04.2024 r. więcej…

„Punkt widzenia”, rozmawiam z red. Grzegorzem Jankowskim na temat demografii Polski, 12.01.2024 r. więcej…

„Podróż bez Paszportu”, rozmawiam z Mateuszem Grzeszczukiem o demograficznej rywalizacji mocarstw Chiny vs. USA, 10.01.2024 r. więcej…

„GPS: Globalny Punkt Spojrzenia”, rozmawiam z red. Grzegorzem Gilem na temat geopolityki dzietności, 30.11.2023 r. więcej…

Konferencja: Rodzina 2030, uczestniczę w panelu na temat Strategii Demograficznej 2040, 16.11.2023 r. więcej…

Konferencja: Mężczyźni o mężczyznach, uczestniczę w panelu eksperckim, 24.10.2023 r. więcej…

Wywiad ze mną red. Grzegorza Sroczyńskiego: Jedna czwarta Polek jest bezdzietna. ‚Bez stałych etatów dzieci nie będzie’, 28.11.2022 r. więcej…

Dla mediów

Pobierz zdjęcia w dużej rozdzielczości:

Pobierz komunikat prasowy:

Kontakt

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Nazwa